Nederlands

Waar blijft de logistieke accountant?

1 minute reading time

Logistiek is dermate bedrijfs-kritisch voor veel bedrijven dat het méér en gespecialiseerde aandacht verdient van de accountant. Voor advies én controle is meer toegepaste kennis nodig. Waar blijft de logistieke accountant?

Leveringsproblemen door corona en een letterlijk dwarsliggend schip in het Suezkanaal hebben de laatste jaren de kwetsbaarheden aangetoond van de logistieke stromen en het.

Superspecialist nodig

Samengevat, logistiek is van fundamenteel belang en volkomen verweven in praktisch alle aspecten van ondernemingen die worstelen met noodzakelijke strategische keuzen om hun logistieke keten te herinrichten. Dit moet worden erkend door de accountant. Traditioneel beperkt deze functie zich tot de controle op het turven en financieel waarderen van de voorraad en het adviseren rondom het benodigde werkkapitaal. Het moge duidelijk zijn dat dit niet meer voldoet. Daar staat tegenover dat het accountantsmetier de laatste jaren een vergaande specialisatietrend laat zien. Naast de branchespecialist zijn er volop inhoudelijke experts op deelprocessen en administraties binnen de commerciële organisatie. Het vervelende van mijn betoog is echter dat logistiek in essentie een specialisatie verlangt die proces-overstijgend is. Kortom, we hebben een ‘logistieke accountant’ nodig. Een superspecialist die de ins en outs kent van de keten Planning- Purchasing- Manufacturing- Transportation- Warehousing- Commerce en die de onderliggende administratieve processen op alle consequenties kan doorgronden.

Kennis durven delen

Bovenstaande vaardigheden zijn nog niet opgenomen in het curriculum van de beroepsopleiding en dat is misschien ook niet eens nodig als er voldoende initiatief uit het werkveld komt. Intensiever overleg op kantoorniveau bijvoorbeeld, zodat collega’s elkaars specialisme betere begrijpen zodat hun blikveld verbreedt en hun eigen taak aan kwaliteit wint. Geïntegreerde controleteams is een mogelijke tweede stap. Voor de adviesfunctie is het belangrijk dat kantoren hun eigen visie ontwikkelen op de markt en op de mogelijke strategische richtingen die voor hun opdrachtgevers openstaan. Dat is het vertrekpunt voor doordacht advies. Anonimiseer bedrijfsdate van opdrachtgevers, analyseer best practices en deel deze intern en extern. En, ministens zo belangrijk: ga het gesprek aan met andere dienstverleners rondom logistieke processen. Als ik alleen al naar mijn eigen sector kijk -logistieke software- dan zie ik een schat aan data en kennis op basis van wereldwijde ervaring die gedeeld kan worden ten bate van het algemeen. Maak daar gebruik van maar begin in eigen huis. Het kan en het is nodig.

Dit artikel verscheen eerder in Accountancy van Morgen, vakblad voor accountants en financial controllers.

Johan van Hemert

 


Johan van Hemert is directeur REMIRA Netherlands, dienstverlener voor de logistieke sector